TeamUp Support Center

Tietopaketti: TeamUp-verkkokauppa ja veroasiat

Last Updated: Aug 15, 2013 10:00AM EEST

Arvonlisä- ja tuloverotus TeamUp-verkkokaupassa

TÄRKEÄÄ!

Tämän arvonlisäverotusta (ensisijaisesti) ja tuloverotusta (toissijaisesti) koskevan tietopaketin sisältö on vain suuntaa-antava kuvaus TeamUpin verkkokauppaan liittyvistä veroasioista. Asioita selitetään tässä vain yleisellä tasolla eikä kaikkia yksityiskohtia ole käsitelty. Emme valitettavasti voi antaa yleispäteviä ohjeita siitä, miten verkkokauppaan liittyvät veroasiat tulisi hoitaa, sillä ne ovat hyvin tapauskohtaisia. Ota siis aina yhteyttä omaan verotoimistoosi saadaksesi virallisia neuvoja siitä, miten juuri sinun kohdallasi veroasiat tulee hoitaa. Verotoimistojen yhteystiedot löydät täältä.

HUOM. Jos olet ottamassa TeamUp-verkkokauppaa käyttöön sellaiselle talenttiprofiilille, joka on luotu yhdistykselle tai säätiölle, ota verotusasioissa yhteyttä Kuopioon Savo-Karjalan verotoimistoon, johon on keskitetty koko maan suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden veroasiat.

Sisältö:

Mikä on arvonlisävero (ALV)?
Kuka on arvonlisäverovelvollinen?
Jos olen ALV-velvollinen, mistä tiedän, minkä verokannan valitsen verkkokauppani tuotteisiin?
Olen ALV-velvollinen. Mitä minun pitää huomioida TeamUp-verkkokaupassani?​
Mitä minun pitää huomioida tuloverotuksen suhteen?
Mitä ilmoituksia minun on tehtävä veroviranomaiselle?
Muuta huomioitavaa

 

Mikä on arvonlisävero (ALV)?

"Arvonlisävero on yleinen kulutusvero – se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen myynti on säädetty verottomaksi." (Lähde: Arvonlisäverovelvollisen opas, Verohallinnon julkaisu 189.11) ​Liiketoiminnan muodossa tapahtuvassa tavaroiden ja palveluiden myynnissä verottomuus on poikkeuksellista. Verottomat hyödykkeet on lueteltu tyhjentävästi arvonlisäverolaissa.

Kuka on arvonlisäverovelvollinen?

​Pääsääntö on, että jokainen, joka harjoittaa liiketoiminnan muodossa tavaroiden ja palvelujen myyntiä, on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäveroa suoritetaan vain Suomessa tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Jos myynti ei lain mukaan tapahdu Suomessa, myynti on Suomen arvonlisäverotuksen ulkopuolista toimintaa. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

"Vain liiketoiminnan muodossa tapahtuva toiminta on verollista. (…) Liiketoiminnan käsitettä ei ole määritelty arvonlisäverolaissa. Käytännössä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana pidetään ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski." (Lähde: Arvonlisäverovelvollisen opas, Verohallinnon julkaisu 189.11)

​Tavaran tai palvelun myyjä on verovelvollinen vain silloin, kun arvonlisäverolaissa tarkoitettu liikevaihto on tilikaudelta yli 8 500 euroa. Edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta. Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle; vähäisen toiminnan raja on 8 500 euron vuosittainen liikevaihto. (Lue lisää: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 8500 euroa.)

"Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö myynti tilikauden aikana 8 500 euron rajan vai ei. (…) Jos tilikauden myynnin on arvioitu jäävän alle 8 500 euron rajan, mutta myynti ylittääkin sen, on vero suoritettava koko tilikauden myynnistä. Kun rajan huomataan ylittyvän, on yrityksen ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi." (Lue lisää: Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta.) Tällaisessa tilanteessa ota yhteyttä kotipaikkakuntasi henkilöveroyksikköön.

Yleishyödylliset yhteisöt (jollaisena voidaan pitää esim. urheiluseuraa) ovat "verovelvollisia vain toiminnasta, josta saatua tuloa pidetään tuloverolain (1535/92) mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona." (Lähde: Arvonlisäverovelvollisen opas, Verohallinnon julkaisu 189.11). Yleishyödyllisten yhteisöjen verovelvollisuudesta voit lukea tarkemmin Arvonlisäverovelvollisen oppaan kohdasta 1.3.3.

​Yksityishenkilö ei ole ALV-velvollinen. MUTTA: jos olet yksityishenkilö ja arvioit ansaitsevasi TeamUp-verkkokaupassasi myymistäsi tuotteista (sekä muista tulonlähteistä, joilla rahoitat uraasi) yli 8500 euroa vuodessa (= tilikaudessa, 12kk), sinusta tulee ALV-velvollinen ja sinun tulee maksaa arvonlisäveroa koko 8500 euron kokonaissummasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee perustaa itsellesi toiminimi saadaksesi Y-tunnuksen (koska yksityishenkilönä et voi suorittaa ALV-maksua) ja hakeutua ALV-velvolliseksi. Tämä tapahtuu Y3-perustamisilmoituksella. (Lue lisää: Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen.)

HUOM. Muistathan, että vaikka TeamUp-verkkokaupastasi saamasi tulot eivät ylittäisikään tuota 8500 euron rajaa, jonka jälkeen toiminta muuttuu arvonlisäverolliseksi, ovat kaikki verkkokaupassa saamasi ansiot kuitenkin veronalaista tuloa, joista tulee maksaa tulovero.

Jos olen ALV-velvollinen, mistä tiedän, minkä verokannan valitsen verkkokauppani tuotteisiin?

​Suomen arvonlisäverolainsäädännössä on 1.1.2013 alkaen käytössä neljä ALV-kantaa. Useimmista tavaroista ja palveluista arvonlisävero on 24 %. Ruokatarvikkeista ja rehuista arvonlisäveroa maksetaan 14 %. Kirjojen, tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien, lääkkeiden, liikuntapalveluiden, elokuvanäytösten, henkilökuljetusten, majoituspalveluiden, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien arvonlisävero on 10 %. Lisäksi erityistapauksissa ALV voi olla 0%.

​10% arvonlisäverosta todetaan Suomen arvonlisäverolain kohdassa 85 a § seuraavaa:
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:
3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen;
4) teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut;
7) kirja;
8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina;
9) 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta kuitenkin vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä;
​10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus. ​
Jos myyt TeamUp-verkkokaupassasi tuotteita, joiden kohdalla ei ole erityistä säädöstä sen poikkeavasta ALV-kannasta, tulee sinun käyttää yleistä verokantaa 24%. Jos puolestaan myyt TeamUp-verkkokaupassasi elämyspalveluja, niitä koskien ei ole erikseen säädöksiä verotuksesta; jos olet ALV-velvollinen, normaalisti niiden verotus kuuluu yleisen ALV-kannan piiriin.

HUOM. Epäselvissä tapauksissa varmista aina omasta verotoimistostasi tai verohallinnosta, mikä verokanta sinun tulee tuotteeseesi valita. Verohallinto antaa myös muuta ohjausta arvonlisäverotuksesta. Valtakunnallinen palvelunumero arvonlisäverokysymyksissä: 020 697 014.
 
Erityistapauksia arvonlisäverotuksessa
Arvonlisäverovelvollisen opas listaa muutamia poikkeustapauksia:

​"3.1.8 Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet
Esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän tai urheilijan palkkiot ovat verottomia. Esiintyjän esityksen myynnit tilaisuuden järjestäjälle kuin myös ohjelmatoimistojen väliset tällaisten esitysten myynnit ennen niiden myyntiä tilaisuuden järjestäjälle ovat verottomia. Ääni- tai kuvatallennusta koskevan oikeuden tai kirjallisen tai taiteellisen tekijänoikeuden luovuttaminen sekä jälkikäytöstä saadut korvaukset tekijälle ovat niin ikään verottomia. Tekijänoikeudenhaltijoita edustavien järjestöjensaamat tekijänkorvaukset ovat kuitenkin arvonlisäverollisia 1.1.2009 alkaen. Niihin sovelletaan 9 %:n verokantaa (30.6.2010 asti 8 %). Valokuvaan kohdistuvien oikeuksien luovuttaminen ja niiden perusteella saadut korvaukset ovat arvonlisäverollisia.
"

Ks. myös Suomen arvonlisäverolaki 45 § Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet

Olen ALV-velvollinen. Mitä minun pitää huomioida TeamUp-verkkokaupassani?

TeamUpin verkkokaupassasi on kaksi erillistä osiota: fanikauppa ja sponsorikauppa, jossa myyt tuotteita ja palveluita ensisijaisesti (ALV-velvollisille) yrityksille. Säädösten mukaan kuluttajille (fanikauppa) ja yrityksille (sponsorikauppa) suunnatussa myynnissä on tiettyjä, osin eriäviä vaatimuksia.

Kun myyjä on ALV-velvollinen, on tämän ilmoitettava laskussaan aina veron määrä. Tämän TeamUp-verkkokauppasi laskee automaattisesti. Lisäksi jos ostajana on yritys, on noudatettava laskutusvaatimuksia eli kerrottava mm. mikä on ALV:n määrä, sillä ostajalla on siitä vähennysoikeus. (Lue lisää: Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa.) TeamUp-verkkokauppaa käyttäessäsi sinun ei tarvitse huolehtia laskun kirjoittamisesta, sillä se syntyy ostoprosessin yhteydessä automaattisesti. 

Huomaathan myös, että tavaroiden ja palvelujen myynnissä on eroavat ALV-säädökset. Tämä koskee esimerkiksi muusikoita, jotka myyvät TeamUp-verkkokaupassaan sekä tavaroita (esim. bändipaita) että palveluita (yksityistunti). 

Muusikot:
  • Jos muusikkona myyt TeamUp-kaupassasi keikkoja, olet verotuksen näkökulmasta esiintyvä taiteilija. ALV-lain pykälän 45 (taiteilijat, julkiset esiintyjät) mukaan jos muusikko myy esityksensä yritykselle, myynti on pykälän mukaan arvonlisäveroton.
  • Jos taas muusikko myy TeamUp-verkkokaupassaan VIP-paketteja, joihin sisältyy useita erilaisia osioita (esim. pääsylippu keikalle, opetusta, ruokaa & juomaa), veroprosentin ratkaisee pääsuorite; toisin sanoen, mikä on asiakkaan kannalta kyseisessä paketissa keskeisintä, mitä asiakas olettaa ostavansa. Paras tapa on varmistaa verotoimistosta, mikä veroprosentti kussakin tilanteessa on soveliain.
  • Jos TeamUp-kaupassasi tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta ei ole erillistä säädöstä, siinä käytetään yleistä verokantaa 24%.
  • Jos tarjoat TeamUp-kaupassasi kursseja tai yksityistunteja, on ensin selvitettävä, onko niistä saatavassa korvauksessa kyseessä palkka (joka ei ole ALV:n alaista); jos ei, kyseessä on palkkio, joka on ALV:n alaista. Esimerkki: jos pidät luennon, saat korvauksena palkkaa; jos pidät laulutunnin, se on arvonlisäverollinen (24%), jos kyseessä ei ole työsuhde, josta saat palkkaa.​
 

Mitä minun pitää huomioida tuloverotuksen suhteen?

Vaikka et olisi ALV-velvollinen, sinun on silti otettava huomioon, että TeamUp-verkkokaupastasi saamasi tulot ovat veronalaista tuloa, joista tulee maksaa tulovero. Sinun kannattaakin kaupan avaamisesta lähtien pitää kirjaa (esim. taulukkolaskentaohjelman avulla) verkkokauppasi tuloista ja menoista, että pystyt ilmoittamaan ne veroilmoituksessasi.

Sinun on hyvä tehdä muistiinpanoja kauppaasi liittyvistä tuloista ja kuluista (esim. siellä myytävien tuotteiden hankintakulut) päivän tarkkuudella. Näin voit helposti vuoden lopussa tehdä niistä yhteenvedon koko vuoden ajalta: miten paljon myyntituloja olet vuoden aikana saanut TeamUp-verkkokaupastasi? Kuinka paljon kaupan ylläpitämiseen liittyviä kuluja on ollut? Muista myös pitää kaikki verkkokauppasi kuluihin liittyvät kuitit, laskut ja muut tositteet tallessa verotusta varten. 

Urheilijat: koska TeamUpin verkkokaupassa voit tarjota yrityksille erilaisia yhteistyökumppanuuksia, joista saat mahdollisia sponsorituloja, kannattaa tutustua viimeistään tässä vaiheessa Verohallinnon syventäviin vero-ohjeisiin koskien urheilijan palkkioita: "...urheilijan veronalaista tuloa ovat urheilijastatuksen perusteella maksetut muut kuin itse urheilusuoritukseen perustuvat tulot kuten mainospalkkiot ja sponsoritulot." Kyseisestä ohjeistuksesta löydät myös lisätietoa valmennusrahastoista ja urheilijarahastoista.

Mitä ilmoituksia minun on tehtävä veroviranomaiselle?

Jos olet ALV-velvollinen: kausiveroilmoitus. "Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille." (Lähde: Arvonlisäverotus.) Ilmoitukset ja maksut on tehtävä yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain.

​Jos olet yksityishenkilö (ei ALV-velvollinen): kaikki TeamUpin verkkokaupastasi saamat tuotot ovat veronalaista tuloa, joista tulee maksaa tulovero. Sinun on ilmoitettava niistä veroilmoituksessa täydennetyin tiedoin käyttäen lomaketta 15 Taiteilijan ja freelancerin tulot, joka soveltuu myös tämäntyyppiseen käyttötarkoitukseen. Lomakkeessa ilmoitetaan verovuoden ajalta TeamUp-verkkokauppasi kulut ja tulot. Lomakkeen mukana on täyttöohje. Tarkempia ohjeita saat omasta verotoimistostasi.

Muuta huomioitavaa

Jos TeamUp-verkkokaupasta saamasi tulot ja sekä verkkokaupan synnyttämät kulut ovat yhtä suuria, tilannettasi saatetaan käsitellä harrastustoimintana, jolloin siitä ei välttämättä tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Toinen huomioitava seikka on, että jos TeamUp-verkkokauppasi ansiosta saamasi tulot ovat pienet, toimintaasi ei välttämättä tulkita yritystoimintana (josta voisi seurata mahdollinen ALV-velvollisuus) vaan sitä saatetaan käsitellä muuna tulonhankintatoimintana. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista, joten tilanne on aina syytä tarkistaa verotoimistosta. Muun tulonhankkimistoiminnan "tuottamaksi tuloksi katsotaan (...) kurssien järjestämisestä sekä yksityisopetuksen antamisesta ja muusta sellaisesta toiminnasta saadut tulot." (Lähde: Ennakkoperintäasetus)

Valitettavasti me täällä TeamUpissa emme voi vastata verkkokauppasi arvonlisäverotuksellisia seikkoja koskeviin kyselyihin, sillä emme ole verotuksen asiantuntijoita. Otathan siis aina yhteyttä omaan verotoimistoosi ja selvität verotusasiat omalta osaltasi verkkokauppasi käyttöönoton yhteydessä – tällä tavoin vältyt mahdollisilta myöhemmiltä ongelmilta ja saat veroasiat kerralla kuntoon!

Contact us

  • Post a Public Question
  • Send a message
http://assets0.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete